Laima Jesevičiūtė-Ufartienė

 

 

 

Dr. LAIMA JESEVIČIŪTĖ-UFARTIENĖ

Lektorė

 

 

El. paštas: Laima.Jeseviciute-ufartiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

Vytauto Didžiojo universitete įgijo vadybos bakalaurą ir magistrą.

2010 m. apsigynė  daktaro disertaciją  socialinių mokslų srityje, verslo administravimo ir vadybos kryptyje Vytauto Didžiojo universitete.

2004 - 2005 m. dirbo UAB “Senukų prekybos centras” verslo vystymo vadybininke.

2005 m. dirbo administratore UAB “Konica Minolta Baltia”.

2005 - 2010 m. dirbo verslo konsultante UAB “Bankinės konsultacijos”. 

2007 - 2009 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete, vadovavo bakalauro baigiamiesiems darbams.

2010 - 2011 m. dėstė V.A.Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje, vadovavo baigiamiesiems darbams.

Nuo 2011 m. dėsto Kauno kolegijoje.

Nuo 2010 dirba Lietuvos sporto universitete. Koordinuoja modulį „Verslo vadyba ir verslo teisė“ ir dėsto jame.

2011-2012 m.m. dirbo bakalauro studijų metiniu koordinatoriumi.

2013-2014 m.m. magistro studijų metiniu koordinatoriumi.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Laisvalaikio organizacijų valdymo vystymas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“.

Mokslininkų grupės ,,Sporto industrijos organizacija ir verslo plėtros tyrimai“ narė.

Nuo  2016 m. Athens Institute for education and research mokslinė narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Jeseviciute-Ufartiene, Laima; Mejeryte-Narkeviciene, Kristina; Widelska, Urszula. Organizational development based on leader's self-development theory and practice // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2014, vol. 13, No. 2A(32A), p. 506-524. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. [cit. rod.: 0,374, kat. cit. rod.: 1,514 (2014 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 2. Glinska, Ewa; Ryciuk, Urszula; Jeseviciute-Ufartiene, Laima. Current versus desired attributes of the city used in the process of its branding: the perspective of city marketers in Poland // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, No. 2B(35B), 430-449. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. [cit. rod.: 0,374, kat. cit. rod.: 1,514 (2014 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 3. Veverskytė, Aistė, Jeseviciute-Ufartiene, Laima. Social responsibility od organization and its employees: sickness case analysis // Vadyba=Journal of management. Klaipėda: Lietuvos verslo kolegija=Lithuania business university of applied sciences. ISSN 1648-7974. 2015, Nr. 1(26), p. 17-24. [Business Source Complete (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su dr. Urszula Widelska, Baltstogės technikos universitetas (Lenkija). 

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015) ,,UAB "TV partneriai" strateginės paslaugų plėtros kryptys” vadovė. Projektas finansuojamas UAB "TV partneriai".
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Verslo vadyba ir verslo teisė.

Small Business and Entrepreneurship.

Strategy, Policy Development and Implementation.

Organizational Innovation and research Project.

Vadovauja bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

     

 

 • Kita

Erazmus teachers Exchange programa. Skaitė paskaitas: Lisbon technical university, Portugalija (2012); INSEEC Bordeaux (2014), Prancūzija; Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Danija (2015); IESF - Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Portugalija (2016). Paskaitų temos:  Lietuva ir jos kultūriniai pokyčiai; lyderystės svarba besikeičiančioje ir besivystančioje organizacijoje, vartotojų elgsenos vadyba, verslo vystymas Lietuvoje.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Laimos Jesevičiūtės - Ufartienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje