Konferencija 2016

KVIETIMAS

MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2016 m. balandžio 21-22 d.

 

Konferencijos tikslas - skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines rekreacijos, laisvalaikio, turizmo ir sporto verslo aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais. 

Konferencijos dalyviai: mokslininkai - tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai, socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

  • Turizmo verslas globalizacijos kontekste
  • Sporto vadybos aktualijos
  • Rekreacija ir laisvalaikis šiuolaikinėje visuomenėje
  • Verslas  ir vadyba globalizacijos kontekste
  • Technologijos - inovacijos, studijos, verslas
  • Informacinių technologijų taikymas studijų procese

 

Konferencijos vieta – Marijampolės kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas Verslo ir ekonomikos  katedra, adresas: P. Armino g. 92.

 

Pranešėjams  dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Konferencijos dalyvio mokestis – 5 EUR, studento dalyvio mokestis - 1 EUR.

 

Svarbios datos:

Iki  2016 m. balandžio 2 d.   užpildyti Konferencijos dalyvio registracijos formą ir pateikti tezes.

2016 m. balandžio 21-22 d. d. - konferencija.

Iki  2016 m. balandžio 29 d. pateikti straipsnius el.paštu: mokslas.praktika@gmail.com

 

KONFERENCIJOS KALBOS:   lietuvių, anglų rusų

Konferencijos tezių rinkinys ir mokslinių straipsnių rinkinys, recenzuotas dviejų nepriklausomų recenzentų, bus išleisti pdf formatu ir patalpinti internetinėje svetainėje http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos kaip du atskiri leidiniai, kurie turės ISBN kodus.

 

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: turi būti aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados. Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, ,,Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas didžiosiomis raidėmis paryškintas, apačioje paryškintai rašoma autoriaus (-ių) pirmoji vardo raidė ir pavardė, po pavardės kursyvu rašomas mokslo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas. Pavadinimas, autorius (-iai) ir mokslo įstaigos pavadinimas rašomi lygiuojant į kairę pusę. Tekstas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

 

Reikalavimai straipsniams: apimtis nuo 4 iki 8 puslapių lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, teksto redaktorius  Microsoft Word 97 (arba 2000), šriftas Times New Roman. Medžiagą sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilutės protarpis – 1,5 intervalo, su paraštėmis: viršuje,  apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Lapai numeruojami dešinėje apačioje.  Pateikiamos medžiagos dalims naudoti nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą:

 

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

14

Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota

Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)

12

Pusjuodis, kursyvas, centruota

Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)

12

Kursyvas,  centruota

Anotacija (tekstas iki 200 žodžių)

12

Pusjuodis

Anotacijos tekstas (Pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, tyrimo metodai, rezultatai ir išvados)

12

Normalus

Teksto skyrių pavadinimai

12

Pusjuodis,  centruota

Pagrindinis tekstas (įvadas, skyrių pavadinimai, išvados)

12

Normalus

Lentelių tekstas

10

Normalus

Lentelių ir paveikslų  pavadinimai

12

Normalus,  centruota

Literatūros sąrašas

10

Normalus, numeruotas

 

 

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu  mokslas.praktika@gmail.com

 

Konferencijos koordinatorės:

 

Danguole Šidlauskiene

tel. +370 650 92873

e-mail: mokslas.praktika@gmail.com

 

Reda Mickevičiūtė

tel.  8-37 302662

e-mail: mokslas.praktika@gmail.com

 

Interneto svetainės: http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos ir www.marko.lt

 

Organizacinis komitetas