Kęstutis Matulaitis

 

 

 

Dr. KĘSTUTIS MATULAITIS

Lektorius

 

 

El. paštas: kestutis.matulaitis@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2002-2006 m. Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija.

2006–2008 m. Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), sporto magistro kvalifikacinis laipsnis.

2008–2013 m. Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  socialinių mokslų edukologijos krypties doktorantas.

2013 m. apginta daktaro disertacija tema „Sabonio krepšinio centro jaunųjų krepšininkų treniravimas(is)“.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Daugiamečio jaunųjų krepšininkų sportinio rengimo optimizavimas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos“.

Mokslininkų grupės ,,Krepšinio kaip socialinio fenomeno tyrimai: krepšininkų sportinio rengimo ir organizacijų vystymo valdymas“ narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Kamandulis S, Venckūnas T, Masiulis N, Matulaitis K, Balciūnas M, Peters D, Skurvydas A. Relationship between general and specific coordination in 8- to 17-year-old male basketball players.  2013 Dec;117(3):821-36.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

-

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Kęstučio Matulaičio mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje