Ilona Tilindienė

 

 

 

Dr. ILONA TILINDIENĖ

Docentė
 

 

El. paštas: ilona.tilindiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1994 m. edukologijos bakalauras, Lietuvos kūno kultūros institutas (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1996 m. edukologijos magistras, Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2000 m. socialinių mokslų daktaras (edukologija).

Nuo 1994 metų iki dabar dirba Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Socialinė edukologija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sveikatą stiprininantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupės ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Šukys, S., Lisinskienė, A., Tilindienė, I. Adolescents’ participation in sport activities and attachment to parents and peers. Social Behavior and Personality: an international journal. ISSN 0301-2212 2015, vol. 43, no. 9. p. 1507–1518.
 2. Tilindienė, I., Rastauskienė, G.J., Emeljanovas, A. Взаимосвязь самооценки подростков и пережитого ими опыта издевательств со стороны сверстников. Психологический журнал. ISSN 0205-9592 2014, T. 35, no. 4. p. 26-34.
 3. Tilindienė, I., Gailiūnienė, P. The expression of aggression of adolescents involved in sports and artistic activities in Kaunas.  Socialiniai tyrimai. ISSN 1392-3110 2014, Nr. 2(35). p. 108-115.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Glaudžiai bendradarbiauja su prof. dr. Catarina Pinheiro Mota bei prof. dr. Inês Carvalho Relva iš University of Trás-os-Montes e Alto Douro; Department of Education and Psychology; Escola de Ciências Humanas e Sociais - Polo I (Portugalija) rašant bendrus tarptautinius projektus ir vykdant bendrus tyrimus.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2014) ,,Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studija“ vykdytoja. Projektas finansuojamas MITA.
 2. Projekto (2016) „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinių ypatybių testavimas ir ugdymas“ vykdytoja. Projektas vykdomas pagal LT08 „EEE stipendijų programą“ ir finansuojamas iš Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšų. Programos operatorius – LR švietimo ir mokslo ministerija, dalį operatoriaus funkcijų atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. Projekto vykdytojas – Lietuvos sporto universitetas. Projekto partneris – Pietryčių Norvegijos universiteto koledžas.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Asmens tapatumo psichologija ir sociologija.

Psichologija ir pedagogika.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Ilonos Tilindienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje