Ilona Judita Zuozienė

 

 

 

Dr. ILONA JUDITA ZUOZIENĖ

Docentė, mokslo darbuotoja

 

 

El. paštas: ilona.zuoziene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1978 - 1982 studijavo Lietuvos Valstybiniame kūno kultūros institute (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) (plaukimo specializacija). Su pagyrimu įgyta Fizinio auklėjimo dėstytojo – trenerio kvalifikacija.

1982 – 1992 m. dirbo Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) moksline bendradarbe ir Plaukimo katedros dėstytoja.

1992 – 1993 m. LKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Plaukimo katedros vedėja.

1993 – 1998 m. studijavo Jungtinėje KTU, VDU, LKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), KU doktorantūroje.

1993 – 1998 m. dirbo LKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) plaukimo katedros dėstytoja.

1998 m. apsigynė socialinių mokslų (edukologija) daktaro disertaciją ,,Kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių įtaka moksleivių fiziniam aktyvui" ir buvo suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

1999 – 2001 m. dirbo LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) bendrųjų reikalų prorektorė.

2001 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Senatas už pedagoginę veiklą suteikė docentės vardą.

2001 – 2004 m.  LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Vandens sporto šakų katedros docentė.

2004 – 2007 m.  Žmogaus motorikos laboratorijos mokslo darbuotoja.

2005 – 2008 m. Vandens sporto šakų katedros vedėja.

2007 – 2012 m. Sportininkų rengimo valdymo laboratorija vyresnioji mokslo darbuotoja.

2008 – 2011 m. Individualių sporto šakų katedros docentė.

Nuo 2011 iki dabar Treniravimo mokslo katedros docentė.

2012 – 2013 Kineziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja.

Nuo 2012 iki dabar Sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslo darbuotoja.

 

 

 

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Sporto ir fizinio aktyvumo įtaka fizinei raidai ir parengtumui;

Plaukikų judamųjų gebėjimų ir techninio parengtumo sąveika;

Plaukimo didaktika;

Plaukimo sporto raida ir socialiniai aspektai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos“.

Mokslininkų grupės ,,Ciklinių ir dvikovos sporto šakų sportininkų treniravimo technologijų modeliavimas“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Gutnik, Boris; Zuoza, Aurelijus- Kazys; Zuozienė, Ilona-Judita; Alekrinskis, Aleksandras; Nash, Derek; Scherbina, Sergei. Body physique and dominant somatotype in elite and low-profile athletes with different specializations // Medicina. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. 2015, T. 51, Nr. 4, p. 247–252.
 2. Gutnik, Boris; Skurvydas, Albertas; Zuoza, Aurelijus- Kazys; Zuozienė, Ilona-Judita; Mickevičienė, Dalia; Alekrinskis, Aleksandras; Pukėnas, Kazimieras; Nash, Derek. Influence of spatial accuracy constraints on reaction time and maximum speed of performance of unilateral movements // Perceptual and Motor Skills. Missoula: Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2015, vol. 120, no. 2, p. 519-533.
 3. Gutnik, Boris; Skurvydas, Albertas; Zuoza, Aurelijus- Kazys; Zuozienė, Ilona-Judita; Mickevičienė, Dalia; Alekrinskis, Aleksandras; Nash, Derek. Evaluation of bilateral asymmetry between upper limb masses in right-handed young adults of both sexes // Perceptual and Motor Skills. Missoula: Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2015, vol. 120, no. 3, p. 804-815.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015) ,,Inovatyvios stebėsenos strategijos taikymas plaukikų perspektyvinės  pamainos rengimo efektyvinimui“ vadovė. Projektas finansuojamas Kauno Centro sporto mokyklos.
 2. Projekto (2015) ,,Vaikų mokymo plaukti programos vyksmo analizė  ir inovatyvios strategijos kintančioje ekonominėje aplinkoje sukūrimas“ vadovė. Projektas finansuojamas Lietuvos plaukimo federacijos.
 3. Europos Sajungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamo projekto (2012-2014) „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003.
 4. Projekto (2012) ,,Plaukikų parengtumo monitoringo ir treniruočių proceso optimizavimas“ vadovė. Projektas finansuojamas Kauno centro sporto mokyklos.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Pasirinktos sporto šakos teorija didaktika ir praktika (plaukimas, atletinis rengimas);

Rekreacinis fizinis aktyvumas vandenyje;

Plaukimas (rekreacija vandenyje);

Individualios sporto šakos.

     

 

 • Kita

Mokomosios knygos:

Zuoza, Aurelijus-Kazys; Buliuolis, Alfonsas; Zuozienė, Ilona-Judita. Sporto renginių organizavimas ir vykdymas mokyklose : studijų knyga. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. 162 p.

Skurvydas, Albertas, Zuozienė, Ilona-Judita,  Rėklaitienė, Diana,  Motorinės sistemos stiprinimo ir palaikymo šiuolaikinės technologijos. // Fizinis aktyvumas ir sveikata : studijų knyga. Kaunas : UAB "Baltec CNC Technologies", 2007.

Zuozienė, Ilona-Judita, Kavaliauskas, Saulius, Skyrienė, Valentina, Grigonienė, Jolanta-Janina,  Pečiūnas, Evaldas, Mokymas plaukti: realijos ir perspektyvos : mokomoji knyga / sudaryt. I. Zuozienė. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2007. 79 p

 

Kitos knygos:

Zuozienė, Ilona-Judita; Buliuolis, Alfonsas; Kreivytė, Rasa; Bružas, Vidas; Skarbalius, Antanas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. 38 p.

Zuozienė, Ilona-Judita. Plaukimo ir saugaus elgesio prie vandens pamokos pradinukams : metodinė knyga treneriams ir mokytojams. Kaunas : Lietuvos plaukimo federacija, 2015. 52 p.

Zuozienė, Ilona-Judita. Būk saugus vandenyje. Vilnius : VšĮ Lietuvos sporto informacijos centras, 2012. 32 p.

Zuozienė, I.J., Statkevičienė, Kairevičienė, V. Plaukimo sportinės, edukacinės ir mokslinės veiklos raida Lietuvos kūno kultūros akademijoje: mokomoji priemonė. – Kaunas: LKKA., 2004. – 106 p.

Fizinis aktyvumas: gyvenimo įgūdžių pamokos: studijų knyga / [... Ilona Judita Zuozienė [et al] ; parengė Vida Volbekienė]. – Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras, 2004. – 130 p.

 

 

2008–2012 Lietuvos plaukimo federacijos (LPF) prezidentė.

Nuo 2012 iki dabar LPF pirmoji viceprezidentė.

Nuo 2000 iki dabar Kauno plaukimo klubo pirmininkė.

Nacionalinės kategorijos teisėja.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Ilonos Juditos Zuozienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje