Baigiamieji darbai ir egzaminai

Pirmosios ir antrosios pakopų baigiamųjų darbų gynimo procesą sudaro du etapai:

1.      Baigiamųjų darbų aprobacija;
2.      Baigiamųjų darbų gynimas.

Pirmosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas
Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems nuo 2016-2017 m.m.)

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ APROBACIJA

 1. Baigiamasis darbas, prieš pateikiant jį baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo komisijai, turi būti aprobuojamas atvirame baigiamųjų darbų aprobavimo komisijos posėdyje.
 2. Baigiamieji darbai aprobacijai privalo būti pateikti e.mokymosi aplinkoje (instrukcija). Baigiamieji darbai aprobacijai e.mokymosi aplinkoje (adresas: http://emokymas.lsu.lt/) pateikiami PDF formatu (aprobacijai pateikiamas atspausdintas darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais).

2.1. Atspausdintas bakalauro baigiamojo darbo titulinis lapas su vadovo ir autoriaus parašais pateikiamas SKPC darbuotojai iki 2018 m. balandžio 25 d. 17 val. (stiklinis kabinetas, c.r.)

 1. Baigiamųjų darbų pateikimo aprobacijai datos:

3.1. Pirmosios pakopos baigiamieji darbai e.mokymosi aplinkoje privalo būti pateikti iki š.m. balandžio 25 d. 17.00 val.

 1. Aprobacijos
Studijų programa Data
Taikomoji fizinė veikla 2018.05.04
Kineziterapija 2018.05.02-04
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2018.05.03-04
Treniravimo sistemos 2018.05-02-04
Kūno kultūra ir sportas 2018.05.03-04
Sportinė rekreacija ir turizmas 2018.05.03-04
Sporto vadyba 2018.05.03-04

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia), atspausdinti ir įrišti bakalauro baigiamieji darbai (2 egzemplioriai) pristatomi Studijų kokybės priežiūros centrui (toliau SKPC) į 232 aud. (centriniai rūmai)

1.1. Š.m. gegužės 9 d. (trečiadienį) nuo 8.00 iki 17.00 val. pristatomi visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai.

Baigiamieji darbai privalo būti pristatyti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Pateikiami atspausdinti ir įrišti baigiamieji darbai (2 egzemplioriai). Vienas baigiamojo darbo egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašyta: darbo pavadinimas, studento, vadovo ir konsultanto (jeigu yra) vardai ir pavardės, parašai, darbo autoriaus parašai priešlapyje, patvirtinantys, kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą. Antras egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašytas tik baigiamojo darbo temos pavadinimas (šiame egzemplioriuje studentas privalo pašalinti visus duomenis, kurie gali atskleisti rengusio studento pavardę).
 2. Iki 2018 m. gegužės 10 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką.
 3. Bakalauro baigiamieji darbai iki 2018 m. gegužės 22 d. privalo būti patalpinti į e-mokymo sistemą (instrukcija).
 4. Studentai su vertintojų vertinimais galės susipažinti nuo gegužės 21 d. atvykę į SKPC.
 5. Baigiamųjų darbų gynimo datos. Konkretaus studento baigiamojo darbo gynimo laikas.
 6. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2018 m. gegužės 23 d.

 1. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų skyrius).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ ATESTACIJA IR GYNIMAS

 1. Antrosios studijų pakopos studijų programų studentai (2016 m. stojimas) iki 2018 m. balandžio 9 d. e.mokymo sistemoje privalo pateikti baigiamuosius darbus atestacijai.
 2. Baigiamųjų darbų atestacijos:
Studijų programa Data
Sportinės veiklos analizė 2018.04.16
Kineziterapija 2018.04.17
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2018.04.16
Treniravimo sistemos 2018.04.16
Sporto fiziologija ir genetika 2018.04.17
Kūno kultūra 2018.04.16
Sporto edukologija 2018.04.16
 1. Antrosios pakopos studijų programų studentai (2015 m. stojimo) š.m. balandžio 23 d. SKPC privalo pateikti atspausdintą baigiamąjį darbą aprobacijai. Aprobacijos vyks gegužės 2 d.
 2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po aprobacijos galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje iki gegužės 7 d.
 3. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje iki gegužės 9 d.
 4. Antrosios pakopos studentai su recenzijomis susipažinti gales nuo gegužės 17 d. atvykę į SKPC.
 5. Baigiamųjų darbų gynimo datos. Konkretaus studento baigiamojo darbo gynimo laikas.