Diana Karanauskienė

 

 

 

Dr. DIANA KARANAUSKIENĖ

Einanti docentės pareigas

 

 

Tel. nr. +370 37 302663

El. paštas: diana.karanauskiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1983 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas, LEU) ir įgijo anglų kalbos dėstytojo kvalifikaciją.

2001 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) įgijo Edukologijos magistro laipsnį.

2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas, LEU) apginta disertacija tema „Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos su aukštąja mokykla raiška“. Suteiktas Socialinių mokslų srities daktaro vardas (edukologija, pedagogika ir didaktika).

Dirba anglų kalbos redaktore žurnaluose „Baltic Journal of Sport and Health Sciences“, „Reabilitacijos mokslai“ ir „Laisvalaikio tyrimai“.

Dirba docente LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje.

Yra tarptautinių studijų programų ,,Fizinis ugdymas ir sportas“, ,,Sporto industrijos“, ,,Sportinė rekreacija ir turizmas“, ,,Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena“, Kūno kultūra“, ,,Edukologija“, ,,Turizmo ir sporto vadyba“, ,,Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata“, ,,Taikomoji fizinė veikla“, ,,Treniravimo sistemos“, ,,Sporto fiziologija“ koordinatorė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Kokybinių tyrimų metodologija;

Užsienio kalbų kompetencijų plėtotė;

Akademinio raštingumo tyrimai;

Sveikos fiziškai aktyvios gyvensenos tyrimai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims ,,Smegenys ir griaučių raumenys“ ir ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupių ,,Judesių valdymo ir mokymo“, ,,Senėjimo“, ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva; Česnaitienė, Vida Janina; Karanauskienė, Diana. Do parents’ exercise habits predict 13–18-year-old adolescents’ involvement in sport? // Journal of Sports Science and Medicine. Bursa: Uludag University. ISSN 1303-2968. 2014, vol. 13, issue 3, p. 522-528. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; IndexCopernicus; DOAJ; ProQuest; SportDiscus with Full Text (EBSCO); 0,250].
 2. Česnaitienė, Vida Janina; Karanauskienė, Diana; Zaičenkovienė, Kristina; Stasiulė, Loreta. Changes in biochemical and functional parameters for men during exercise // Open Medicine. Warsaw: De Gruyter Open LTD. ISSN 2391-5463. 2015, vol. 10, no. 1, p. 201-208. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); AGRICOLA; CAB Abstracts; EMBASE; SCOPUS; IndexCopernicus; ProQuest; Ulrich's Periodicals Directory; OCLC; 0,250].
 3. Mickevičienė, Dalia; Skurvydas, Albertas; Karanauskienė, Diana. Is intraindividual variability different between unimanual and bimanual speed-accuracy movements? // Perceptual and Motor Skills. Missoula: Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2015, vol. 120, no. 1, p. 125-138. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents / Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI); Scopus; 0,471].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su VU Sveikatos ir sporto centro mokslininkais sveikos gyvensenos srityje. 

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) „Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių vartojimo paplitimo aukštosiose mokyklose analizė. Socialinės paramos reikšmė priklausomybių prevencijai ir studentų sveikai gyvensenai“ vykdytoja. Projektą finansuoja ŠMM.
 2. Projekto (2016) ,,Akademinio sąžiningumo raštingumo bei nesąžiningumo prevencijos aukštosiose mokyklose tyrimas ir visuomenės švietimas: Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų patirtis“ vykdytoja. Projektą finansuoja ŠMM.
 3. Projekto (2015) ,,Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas” vykdytoja. Projektą finansuoja INOKLASTER LT+.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

Vainienė, E. (2014). ,,Studentų identiteto raiška kūno kultūros žinių ir universitetinių studijų kontekste“ (Tarybos narė).

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Anglų kalba;

Profesinė anglų kalba;

Akademinė komunikacija ir karjeros planavimas;

Profesinė komunikacija;

Mokslinių tyrimų metodologija.

     

 

 • Kita

Monografija:  

Kardelienė, Laimutė; Kardelis, Kęstutis; Karanauskienė, Diana; Šukys, Saulius. Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos: akademinė, sportinė ir profesinė : monografija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009. 335 p. ISBN 978-9955-622-99-4.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Dianos Karanauskienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje