BIBLIOTEKOJE GAUTOS NAUJOS KNYGOS

Bibliotekoje gautos naujos knygos.
Bibliotekos el. kataloge ,, NAUJAI GAUTI LEIDINIAI " rasite informaciją
apie knygų saugojimo vietą bibliotekoje.