BIBLIOTEKOJE GAUTOS NAUJOS KNYGOS

Bibliotekoje gautos naujos knygos. Bibliotekos el. kataloge ,, NAUJAI  GAUTI  LEIDINIAI " rasite informaciją

apie knygų saugojimo vietą bibliotekoje.