Alfonsas Buliuolis

 

 

 

Dr. ALFONSAS BULIUOLIS

Einantis docento pareigas

 

 

El. paštas: alfonsas.buliuolis@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1981-1985 m. mokėsi LVKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), suteikta fizinio lavinimo dėstytojo trenerio kvalifikacija.

1998 m. suteikta IAAF „Area technical official“ kategorija - IAAF regioninis vystymo centras, Maskva.

2002 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) suteiktas Biologijos magistro laipsnis.

2006 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) apginta daktaro disertacija tema „Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijos mobilizacijos ir atsigavimo ypatybės atliekant anaerobinius krūvius“.

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos teisėjų kolegijos pirmininkas.

LSU akademinės ir profesinės etikos komisijos narys - sekretorius.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Organizmo mobilizacijos ir atsigavimo po įvairaus pobūdžio fizinių krūvių ypatybės.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims ,,Smegenų ir griaučių raumenys“ ir ,,Sportininkų rengimo technologijos“.

Mokslininkų grupių ,,Neįgaliųjų reabilitacija ir sportas“ ir ,,Lengvaatlečių treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas“ narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Silinskas V, Grūnovas A, Stanislovaitiene J, Buliuolis A, Trinkunas E, Poderys J. Effect Of Electrical Myostimulation On The Function Of Lower Leg Muscles. J Strength Cond Res. 2016 Aug 26. [Epub ahead of print].
 2. Poderys J, Venskaitytė E, Poderienė K, Buliuolis A, Vainoras A. Functional state assessment on the dynamics of interparametric concatenations during exercise tests. Medicina (Kaunas). 2010;46(6):429-34.
 3. Poderys J, Buliuolis A, Poderyte K, Sadzeviciene R. Mobilization of cardiovascular function during the constant-load and all-out exercise tests. Medicina (Kaunas). 2005;41(12):1048-53.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015-2016) ,,Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“ vykdytojas. Projektas finansuojamas MITA, EUREKA.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Individualios sporto šakos.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Alfonso Buliuolio mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje